Om een realistisch beeld van de gevolgen te schetsen heeft ICSadviseurs de vernieuwde rekentool ‘Financiële impact overheveling buitenonderhoud’ ontwikkeld. Per school en per schoolbestuur kan exact inzichtelijk worden gemaakt wat de werkelijke impact is van de aanstaande overheveling.

 
Wat kunt u met de rekentool?
Op 1 januari 2015 vindt in het primair onderwijs naar verwachting de zogenaamde ‘overheveling van het buitenonderhoud’ plaats. Vanaf die datum worden schoolbesturen volledig verantwoordelijk voor alle onderhoud en aanpassingen aan hun schoolgebouwen. Met deze gewijzigde verantwoordelijkheid verandert ook de bekostigingswijze. Vanaf 2015 ontvangen schoolbesturen voor deze nieuwe verantwoordelijkheid aanvullende middelen in hun materiële instandhoudingsvergoeding. De hoogte van deze aanvullende middelen bedraagt naar verwachting tussen de € 12,- en € 15,- per m² bvo. Er komt naar verwachting tevens een beperkte overgangsregeling voor kleine schoolbesturen, maar ook de concrete invulling daarvan is nog onbekend.

Inzicht in impact van de regeling
Veel gemeenten en schoolbesturen worstelen momenteel met de vraag wat voor hen de werkelijke financiële impact is van deze regeling. Om dit inzicht te verkrijgen heeft ICSadviseurs een (vernieuwde) rekentool ontwikkeld, waarbij uw specifieke situatie inzichtelijk wordt gemaakt. De verwachte materiële instandhoudingsvergoeding voor onderhoud wordt op basis van de leerlingprognose bepaald en afgezet tegen de verwachte onderhoudslasten (uit het meerjarenonderhoudsplan). Met deze vernieuwde tool kunt u de financiële consequenties voor al uw scholen inzichtelijk maken. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt of uw financiële situatie door de overheveling verbetert of verslechtert (ten opzichte van de huidige verdeling). Oftewel gaat de overheveling u een groter of kleiner tekort (of overschot) opleveren ten aanzien van het onderhoud? Deze uitkomsten kunnen u helpen in de discussie omtrent de overheveling, maar ook bij het maken van strategische keuzes in bijvoorbeeld een Integraal Huisvestingsplan.

Hulp bij vullen database
Het invullen van de rekentool is relatief eenvoudig en kost u weinig tijd, maar desgewenst zijn wij graag bereid om uw informatie in de tool te verwerken.

Help ons mee om de benchmark uit te breiden en krachtiger te maken: download hier de rekentool!