Exploitatiescan Basisscholen

ICSadviseurs heeft, samen met een aantal partners, een methode ontwikkeld om de belangrijkste exploitatiekosten in beeld te brengen. Een methode die inzicht biedt in besparingsmogelijkheden en waarmee u grip krijgt op uw huisvestingskosten.

Benchmarkonderzoek

Kenniscentrum ICSadviseurs heeft het afgelopen jaar een uitgebreid landelijk onderzoek onder 215 scholen uitgevoerd naar de onderhoudslasten in het primair onderwijs. De resultaten van het benchmarkonderzoek delen we graag ook met u.

Rekentool

Om een realistisch beeld van de gevolgen te schetsen heeft ICSadviseurs de vernieuwde rekentool ‘Financiële impact overheveling buitenonderhoud’ ontwikkeld. Per school(bestuur) wordt exact inzichtelijk gemaakt wat de werkelijke impact is van de overheveling.