Kenniscentrum ICSadviseurs heeft een uitgebreid landelijk onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudslasten in het primair onderwijs. Het bouwjaar en de omvang blijken doorslaggevend bij de hoogte van onderhoudslasten. Dit is een belangrijke conclusie uit het benchmarkonderzoek dat ICSadviseurs het afgelopen jaar heeft uitgevoerd onder 215 scholen. De resultaten van het benchmarkonderzoek  delen we graag ook met u.
 

Help ons mee om de benchmark uit te breiden en krachtiger te maken!
Het benchmarkonderzoek vormt de opmaat voor een omvangrijkere benchmark, zodat de resultaten nog meer fundament leggen onder beslissingen die schoolbesturen en gemeenten nemen ten aanzien van huisvesting. Maar ook een beter fundament leggen onder beslissingen die op macroniveau worden genomen op dit gebied. Wij hopen dan ook dat deze (eerste) terugkoppeling van resultaten voor u aanleiding is om ook uw gebouwinformatie aan te dragen. Het invullen van de rekentool is relatief eenvoudig en kost u weinig tijd, maar desgewenst zijn wij graag bereid om uw informatie in de tool te verwerken.

Heeft u vragen over het benchmarkonderzoek? Bel of mail met:
Maarten Groenen
maarten.groenen@icsadviseurs.nl
06-22578557