Welke stappen moet u zetten om te zorgen dat u grip houdt op uw schoolgebouwen? Hoe zorgt u ervoor dat u klaar bent voor de overheveling van het buitenonderhoud?

 

Weet hoe uw schoolgebouwen presteren!
Inzicht in uw portefeuille is essentieel.  Met behulp van onze Rekentool ‘Buitenonderhoud’ of nieuwe Vastgoedscan weet u in een handomdraai waar de kansen en knelpunten   binnen uw portefeuille liggen. Daarnaast geeft onze “Benchmark Onderhoudslasten in het primair onderwijs” u inzicht hoe u presteert ten opzichte van andere schoolbesturen.

Op naar een beheersbare portefeuille!
Het gewoon in stand houden van uw portefeuille leidt in de meeste gevallen tot tekorten en is dus geen optie. Wij helpen u bij het bepalen van de juiste strategie en voeren van de regie. Onze huisvestingsplannen vormen de basis voor een
beheersbare portefeuille.

Zorg dat alles goed is geregeld!
Zit u in een MFA en heeft u afspraken over de uitvoering van of vergoeding voor het onderhoud? Zorg dan dat alles in 2015 goed is geregeld. Wij voeren graag een quickscan uit op uw bestaande afspraken en/ of helpen u bij het actualiseren.

Creëer schaalgrootte!
Schaalgrootte brengt nadrukkelijk voordelen met zich mee in de exploitatie van uw schoolgebouwen.  De aanstaande overheveling van het buitenonderhoud draagt hier zeker ook aan bij. Wij helpen u met nieuwe vormen van samenwerking  of een meer integrale aanbesteding.

Plan van aanpak
Download ons Plan van aanpak Overheveling Buitenonderhoud.

Meer weten? Bel of mail met:

ICSadviseurs Amsterdam
Maarten Groenen
maarten.groenen@icsadviseurs.nl
06-22578557

ICSadviseurs Zwolle
Onno Damen
onno.damen@icsadviseurs.nl
06-22575201