ICSadviseurs heeft, samen met een aantal partners, een methode ontwikkeld om de belangrijkste exploitatiekosten in beeld te brengen. Een methode die inzicht biedt in besparingsmogelijkheden en waarmee u grip krijgt op uw huisvestingskosten.

 
Snel inzage in huisvestingskosten
ICSadviseurs, een onafhankelijk adviesbureau op het terrein van maatschappelijk vastgoed, heeft samen met drie partners de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ ontwikkeld. De partners zijn specialisten op het gebied van binnenklimaat, schoonmaak en beheer en onderhoud van vastgoed. Doordat ze hun specifieke kennis van schoolgebouwen binnen deze samenwerking hebben gebundeld geeft de scan snel inzage in de huisvestingskosten van een basisschool.

Benchmark-spiegel
“Met de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ krijgt een schoolbestuur niet alleen inzicht maar ook grip”, vertelt Onno Damen van ICSadviseurs. “Het interessante aan onze scan is namelijk dat we niet alleen inventariseren maar ook analyseren en een ‘benchmark-spiegel’ voorhouden. Wij, en onze partners, zijn specialisten op ons vakgebied. Wij zien aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek vrij snel of bepaalde kosten redelijk zijn of niet. Bovendien vergelijken we de gegevens met die van honderden vergelijkbare basisscholen in Nederland. Op basis daarvan kunnen we concrete adviezen geven over hoe de kosten op korte of langere termijn kunnen worden verlaagd.”

Exploitatiekosten verlagen
Omdat uit het benchmarkonderzoek ‘Onderhoudslasten in het primair onderwijs’ is gebleken dat vergoedingen voor onderhoud in veel gevallen niet de daadwerkelijke kosten dekken, geeft de ‘Exploitatiescan Basisscholen’ ook inzicht in hoeverre de normatieve instandhoudingsvergoeding van het rijk toereikend is voor het dekken van het grote pakket aan huisvestingskosten. Onno Damen: “Het is voor een schoolbestuur natuurlijk van belang om de kosten naast de inkomsten te leggen. Uiteindelijk moeten ze verantwoording afleggen, vooral wanneer jaarlijks sprake is van een tekort. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze exploitatiescan handvatten kunnen bieden om exploitatiekosten te verlagen”.