Zoals veel schoolbesturen wordt ook PCO Gelderse Vallei (PCOGV) geconfronteerd met de ontwikkeling ‘overheveling buitenonderhoud’ per 1 januari 2015. Voor PCO Gelderse Vallei is deze decentralisatie aanleiding om meer inzicht en grip te krijgen op de gevolgen voor de aansturing van de veertien aangesloten scholen. Het schoolbestuur is bovendien actief in de drie gemeenten Barneveld, Nijkerk en Woudenberg. Dat vraagt ook afstemming binnen de regio.

PCOGV heeft ICSadviseurs gevraagd haar te ondersteunen in het inzicht krijgen in de impact op haar gebouwportefeuille, in beeld te brengen wat de gevolgen zijn voor de uitvoeringsorganisatie van het onderhoud, te adviseren over het vormgeven van de uitvoeringsorganisatie voor zowel klein als groot onderhoud inclusief de integratie van bijkomende taken zoals contractmanagement, schoonmaak en brandveiligheidsinspecties. Daarnaast brengen wij juridische expertise in om inzicht te geven in de gevolgen voor afspraken binnen multifunctionele accommodaties, zoals het herzien van bestaande huurovereenkomsten en hoe om te gaan leegstand en mogelijk veranderende huurprijzen.

Door het inzicht ook te koppelen aan demografische ontwikkelingen, bestaande Integrale huisvestingsplannen en gebouwexploitaties in brede zin kan een toekomstperspectief ontstaan waarbinnen PCOGV in staat is haar schoolgebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau in stand te houden.

Klik hier voor meer informatie over dit project.