ICSadviseurs, Energiebedrijf Eneco en bouwconcern Dura Vermeer zetten de volgende stap in het opstellen van een businesscase voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van 18 basisscholen in Geldermalsen en Neerijnen. De drie partijen behaalden als consortium de hoogste score in een marktconsultatie die was uitgeschreven door schoolbesturen Stichting Fluvium, Eben Haëzer en CPOB en de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen.

De uitkomsten van de businesscase geven de stichtingen en gemeenten handvatten voor het daadwerkelijk aanbesteden van het werk. Aanleiding voor deze marktconsultatie is dat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun scholen. Het consortium ontwikkelde het concept ‘Slimme Scholen’. Een ‘Slimme School’ is kindvriendelijk, flexibel, ingericht voor de toekomst en vormt een centraal punt in het dorp of de wijk. Het heeft een fris binnenklimaat voor optimale leerprestaties en zo laag mogelijke exploitatielasten. Een slimme school heeft een lange termijn visie en wordt ook door middel van een meerjaren onderhoudsplan onderhouden en toekomstbestendig gemaakt. Door slim om te gaan met budgetten blijft er een zo hoog mogelijk budget over voor het onderwijs. Het consortium vormt samen een energy service company (ESCO). Het principe hierbij is dat de besparingen op energie en onderhoud opwegen tegen de investeringen die worden gedaan om deze besparingen te bereiken. Daarnaast kunnen extra maatregelen worden genomen worden om een fris binnenklimaat in de scholen te creëren. Naast alles wat met de gebouwen zelf te maken heeft, zien de drie partners grote toegevoegde waarde in het opzetten van een educatief programma voor leerkrachten, ouders én leerlingen om het bewustzijn van energie te vergroten, en om er zuiniger mee om te kunnen gaan.

Het algehele verduurzamingsplan is door de consortiumpartners in nauwe samenwerking met schoolbesturen en gemeenten ontwikkeld. De daadwerkelijke aanbesteding volgt in de loop van 2015.

Klik hier om de presentatie Business case Slimme Scholen te downloaden.

Eneco, Dura Vermeer en ICSadviseurs maakten het volgende filmpje over het project: